Economische Zaken Rijswijk positioneren

De vraag

De afdeling Economische Zaken in Rijswijk is een klein team dat veel werk verzet voor ondernemend Rijswijk. Het is alleen niet altijd even goed zichtbaar wat ze doen. Het team wil eenduidig en snel communiceren om de ondernemers in Rijswijk zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hoe positioneer je het team en hoe laat je met de juiste communicatiemiddelen zien wat zij doen?

Ons antwoord

We organiseerden drie online sessies. Allereerst deden we een 0-meting om te zien hoe iedereen in de wedstrijd zit, de afdeling ziet, de doelen omschrijft en de doelgroepen herkent. Vervolgens zijn we verder gaan bouwen om missie, visie, kernwaarden, etc helder te krijgen. Na elke sessie konden we het positioneringsprofiel verder invullen. We sloten af met een brainstorm, waarin we toewerkten naar een concreet plan om mee aan de slag te gaan.

Leuk voor Team EZ

Tijs Roubos: “Door met elkaar de tijd te nemen om na te denken over de basis vielen best wat puzzelstukjes in elkaar. Als team hebben we daar zeker baat bij.”

illustratie economische zaken rijswijk

Leuk voor Dot·

Sabine van Meeteren: “Een team aan de hand meenemen en samen helder krijgen wat die missie en visie zijn en welke communicatiemiddelen ervoor nodig zijn om de juiste doelgroep te bereiken, dat is een mooi traject om te begeleiden.”

Andere klantverhalen

Lijntjes met bedrijven voor Lightning VR

Bij Lightning VR speel je VR-Arcade spellen in vele soorten en maten. Het bedrijf is nieuw in Delft en zoekt aansluiting bij het (ondernemers)netwerk in de stad.

Werkwaardig nieuwsbrief

Digitale nieuwsbrief voor Werkwaardig

Bij het mvo-platform Werkwaardig vinden de aangesloten werkgevers inspiratie en kennis rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat moet natuurlijk gecommuniceerd worden.

De juiste boodschap overbrengen

ParkerenDelft is verantwoordelijk voor alles wat met parkeren in Delft te maken heeft. Hoe zorgt een bedrijf met zo'n brede doelgroep ervoor dat de juiste boodschap bij de klant terecht komt?