Positionering Team Economische Zaken Rijswijk

De vraag

De afdeling Economische Zaken in Rijswijk is een klein team dat veel werk verzet voor ondernemend Rijswijk. Het is alleen niet altijd even goed zichtbaar wat ze doen. Het team wil eenduidig en snel communiceren om de ondernemers in Rijswijk zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hoe positioneer je het team en hoe laat je met de juiste communicatiemiddelen zien wat zij doen?

Ons antwoord

We organiseerden drie online sessies. Allereerst deden we een 0-meting om te zien hoe iedereen in de wedstrijd zit, de afdeling ziet, de doelen omschrijft en de doelgroepen herkent. Vervolgens zijn we verder gaan bouwen om missie, visie, kernwaarden, etc helder te krijgen. Na elke sessie konden we het positioneringsprofiel verder invullen. We sloten af met een brainstorm, waarin we toewerkten naar een concreet plan om mee aan de slag te gaan.

Leuk voor Team EZ

Tijs Roubos: “Door met elkaar de tijd te nemen om na te denken over de basis vielen best wat puzzelstukjes in elkaar. Als team hebben we daar zeker baat bij.”

illustratie economische zaken rijswijk

Leuk voor Dot·

Sabine van Meeteren: “Een team aan de hand meenemen en samen helder krijgen wat die missie en visie zijn en welke communicatiemiddelen ervoor nodig zijn om de juiste doelgroep te bereiken, dat is een mooi traject om te begeleiden.”

Andere klantverhalen

Strategie voor GDS Keramiek

Social media strategie voor GDS Keramiek

Het team van GDS Keramiek bestaat uit mensen met passie voor hun vak. Die passie en trots willen ze terug laten komen in hun uitingen.

HAP Schievliet foto 2

Oppakken wat nodig is

Toen in 2022 het coronastof was neergedaald en HAP Schievliet in wat rustiger vaarwater kwam, werd aan ons de vraag gesteld of we konden adviseren in en helpen met de (interne) communicatie.

Pakkende werving voor kerstfeest GDS

Na vier jaar afwezigheid was het eind 2023 tijd voor een nieuwe editie van het Kerst & Nieuw feest van GDS Keramiek. Hiervoor zochten zij naar ondersteuning bij de communicatie van het wervingstraject. Zowel tekst, beeld als inhoud moesten goed op elkaar afgestemd worden om de potentiële gasten te overtuigen zich aan te melden.