Positionering Team Economische Zaken Rijswijk

De vraag

De afdeling Economische Zaken in Rijswijk is een klein team dat veel werk verzet voor ondernemend Rijswijk. Het is alleen niet altijd even goed zichtbaar wat ze doen. Het team wil eenduidig en snel communiceren om de ondernemers in Rijswijk zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hoe positioneer je het team en hoe laat je met de juiste communicatiemiddelen zien wat zij doen?

Ons antwoord

We organiseerden drie online sessies. Allereerst deden we een 0-meting om te zien hoe iedereen in de wedstrijd zit, de afdeling ziet, de doelen omschrijft en de doelgroepen herkent. Vervolgens zijn we verder gaan bouwen om missie, visie, kernwaarden, etc helder te krijgen. Na elke sessie konden we het positioneringsprofiel verder invullen. We sloten af met een brainstorm, waarin we toewerkten naar een concreet plan om mee aan de slag te gaan.

Leuk voor Team EZ

Tijs Roubos: “Door met elkaar de tijd te nemen om na te denken over de basis vielen best wat puzzelstukjes in elkaar. Als team hebben we daar zeker baat bij.”

illustratie economische zaken rijswijk

Leuk voor Dot·

Sabine van Meeteren: “Een team aan de hand meenemen en samen helder krijgen wat die missie en visie zijn en welke communicatiemiddelen ervoor nodig zijn om de juiste doelgroep te bereiken, dat is een mooi traject om te begeleiden.”

Andere klantverhalen

Netwerk uitbreiden voor Van der Valk

Netwerk bouwen voor Van der Valk 

Rob en Magchelina van der Valk besluiten in 2020 om een nieuw Van der Valk hotel te openen onder de rook van Delft: het Van der Valk A4 Delft hotel.

Strategie voor GDS Keramiek

Social media strategie voor GDS Keramiek

Het team van GDS Keramiek bestaat uit mensen met passie voor hun vak. Die passie en trots willen ze terug laten komen in hun uitingen.

Website voor GDS Keramiek

Website voor GDS Keramiek

GDS Keramiek vroeg ons: kunnen jullie ons helpen met een nieuwe website die aansluit op de uitstraling van onze nieuwe showroom?