Positionering Team Economische Zaken Rijswijk

De vraag

De afdeling Economische Zaken in Rijswijk is een klein team dat veel werk verzet voor ondernemend Rijswijk. Het is alleen niet altijd even goed zichtbaar wat ze doen. Het team wil eenduidig en snel communiceren om de ondernemers in Rijswijk zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hoe positioneer je het team en hoe laat je met de juiste communicatiemiddelen zien wat zij doen?

Ons antwoord

We organiseerden drie online sessies. Allereerst deden we een 0-meting om te zien hoe iedereen in de wedstrijd zit, de afdeling ziet, de doelen omschrijft en de doelgroepen herkent. Vervolgens zijn we verder gaan bouwen om missie, visie, kernwaarden, etc helder te krijgen. Na elke sessie konden we het positioneringsprofiel verder invullen. We sloten af met een brainstorm, waarin we toewerkten naar een concreet plan om mee aan de slag te gaan.

Leuk voor Team EZ

Tijs Roubos: “Door met elkaar de tijd te nemen om na te denken over de basis vielen best wat puzzelstukjes in elkaar. Als team hebben we daar zeker baat bij.”

illustratie economische zaken rijswijk

Leuk voor Dot·

Sabine van Meeteren: “Een team aan de hand meenemen en samen helder krijgen wat die missie en visie zijn en welke communicatiemiddelen ervoor nodig zijn om de juiste doelgroep te bereiken, dat is een mooi traject om te begeleiden.”

Andere klantverhalen

Video gemeente Rijswijk voor Provada 2022

De gemeente Rijswijk voor ons om te helpen en ondersteunen bij het opzetten van communicatiemateriaal voor vastgoedbeurs Provada

Event ProGrotius om lijntjes te leggen met bedrijven

Lijntjes met bedrijven voor PrOGrotius

Praktijkschool PrOGrotius in Delft is voor haar leerlingen constant op zoek naar samenwerking met het bedrijfsleven.

Vreugdenhil nieuwsbrief

Online nieuwsbrief voor Vreugdenhil

Grote kans dat je de herkenbare auto’s van Vreugdenhil wel eens bent tegengekomen. Wij brachten a.h.v. een nieuwsbrief het complete pakket onder de aandacht.