Oppakken wat nodig is

De vraag

De huisartsenposten van Nieuwe Waterweg Noord (Schiedam) en Delft e.o. zijn per 1 januari 2020 gefuseerd en samen verder gegaan onder de naam Huisartsenposten (HAP) Schievliet. In datzelfde jaar stond de hele wereld op z’n kop door de uitbraak van het coronavirus. De druk op de zorg, en dus op HAP Schievliet, was enorm en het enige doel was samen met de huisartsen en andere partners de (spoed)zorg voor de patiënt in goede banen leiden. Toen in 2022 het coronastof was neergedaald en HAP Schievliet in wat rustiger vaarwater kwam, werd aan ons de vraag gesteld of we konden adviseren in en helpen met de (interne) communicatie.

Ons antwoord

Natuurlijk, daar kunnen we ons ei wel in kwijt. Wat gevraagd werd van HAP Schievliet was heel divers. Eigenlijk zijn we gestart met wat nodig was en we hebben laaghangend fruit geplukt. De interne nieuwsbrief moest om de twee weken de deur uit. Dus daar gingen we mee aan de slag. Later kwam daar een communicatieplan voor 2023 bij, een infographic over de klachtenprocedure, een draaiboek voor de OR-verkiezingen en telefoonteksten als mensen in de wacht komen te staan. En op deze manier kijken we samen wat er elke keer weer nodig is.

Leuk voor HAP Schievliet

Mariëtte Glim, directeur-bestuurder HAP Schievliet: “Voor het goed uitvoeren van onze taken is goede communicatie een must. Het is fijn dat Dot· ons daarbij ondersteunt door constructief mee te denken. We stemmen regelmatig met elkaar af wat nodig is om zowel intern als extern op de juiste manier te blijven communiceren.”

HAP Schievliet foto 1

Leuk voor Dot•

Sabine van Meeteren: “Dit is een opdracht, waarin veel van onze kennis en kunde in kwijt kunnen. En dat is leuk om te doen, want we helpen de klant daar telkens een stapje verder mee. De ene keer adviseren we over de inzet van communicatiemiddelen of denken we mee over een strategisch communicatieplan. En een andere keer werken we samen om een jaarverslag te maken. Daarnaast maken en verzamelen we content om de nieuwsbrief voor huisartsen en medewerkers ‘De Post’ de deur uit te doen. Uiteraard niet zonder deze geredigeerd te hebben. Kortom: hier worden we blij van.”

Andere klantverhalen

Event ProGrotius om lijntjes te leggen met bedrijven

Lijntjes met bedrijven voor PrOGrotius

Praktijkschool PrOGrotius in Delft is voor haar leerlingen constant op zoek naar samenwerking met het bedrijfsleven.

Samen sterk tegen cybercrime

Onlangs sloegen wij de handen ineen met Platform Veilig Ondernemen (PVO) voor de organisatie van het Cyber Security Event Delft. De samenwerking leidde tot een geslaagd evenement met waardevolle connecties en inzichten voor beide partijen.

Video gemeente Rijswijk voor Provada 2022

De gemeente Rijswijk voor ons om te helpen en ondersteunen bij het opzetten van communicatiemateriaal voor vastgoedbeurs Provada