Samen sterk tegen cybercrime

De vraag

Nadat Dennis een cybercrime event in Rijswijk bezocht, was hij direct geïnspireerd. Hierna nam hij contact op met Platform Veilig Ondernemen (PVO): “Kunnen wij samen ook zoiets organiseren in Delft?” Deze vraag kwam op een perfect moment voor PVO, omdat ze hun bereik wilden vergroten door evenementen te organiseren rond verschillende vormen van (online) criminaliteit. Daarnaast zochten ze naar een breder netwerk en zichtbaarheid in de regio Den Haag. Het was een perfecte samensmelting van behoeften.

Ons antwoord

We stelden voor om samen te werken en ook andere partners in de stad te betrekken om zo de juiste kennis te delen met ondernemers . Daarnaast wilden we ons netwerk verbreden, zowel inhoudelijk als in de regio. Het Cyber Security Event Delft kreeg steeds meer vorm. Onze rol omvatte het organisatorische gedeelte, terwijl PVO zich meer richtte op de inhoud. We namen de organisatie, netwerkuitbreiding, zichtbaarheid van het evenement en het koppelen aan financiële en inhoudelijke partners op ons. Op deze manier hebben we samen een super gaaf en professioneel programma neergezet.

Leuk voor PVO

Sanne Brekelmans: “Het Cyber Security Event Delft bood een kans om onze missie uit te dragen, ons bereik te vergroten en belangrijke kennis te delen met ondernemers die kwetsbaar zijn voor cybercrime. De samenwerking leidde tot een geslaagd evenement met waardevolle connecties en inzichten. Zeker voor herhaling vatbaar!”

Publiek Cyber Security Event Delft

Leuk voor Dot•

Dennis Wiegman: “Ik was blij dat we dit samen konden oppakken, want cybercrime is een veelvoorkomend probleem en de meeste ondernemers zijn hierin nog erg naïef. Ik denk dat we hen met dit evenement op weg hebben geholpen. De samenwerking met PVO ging super; de korte lijntjes, vlotte communicatie, een proactieve houding en bereidheid om mee te denken waren essentieel voor het succes van het evenement. De mogelijkheid om waardevolle verbindingen te leggen voor PVO en de impact op ondernemers maakten deze samenwerking een waardevolle ervaring.”

Andere klantverhalen

Werkwaardig nieuwsbrief

Digitale nieuwsbrief voor Werkwaardig

Bij het mvo-platform Werkwaardig vinden de aangesloten werkgevers inspiratie en kennis rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Online leadgeneratie glazendouchedeuren.com

Online leadgeneratie Glazendouchedeuren

Aan ons werd gevraagd: kunnen jullie helpen glazendouchedeuren.com op de kaart te zetten én Glashandel Zantman onder de loep nemen?

Delftse bedrijven netwerken tijdens de Starters Meetup

Starters Meetup

Bij het verschijnen van het eerste nummer van Delft.business verscheen ook de Delftse netwerkkaart, waarop alle Delfts netwerken letterlijk in kaart zijn gebracht.