De juiste boodschap overbrengen

De vraag

Parkeren Delft is verantwoordelijk voor alles wat met parkeren in Delft te maken heeft: parkeren op straat, handhaving, vergunningen, ontheffingen en de exploitatie van vijf parkeergarages. Dat betekent ook: veel verschillende doelgroepen met verschillende behoeftes. Hoe bereik je die klanten, oftewel: hoe zorg je ervoor dat de juiste boodschap bij de klant terecht komt en welke middelen zet je daarvoor in?

Ons antwoord

Om te kunnen bepalen welke middelen het best aansluiten bij de vraag van de verschillende klanten, organiseerden we een Lunch & Learn; en gezamenlijke sessie, inclusief smakelijk lunch, met als thema: hoe zien de verschillende klantgroepen van Parkeren Delft eruit en wat is hun behoefte? We werkten een aantal klantreizen (customer journeys) uit, en brachten de klantbehoeftes tijdens de verschillende fases (van oriëntatie tot ambassadeur) in kaart. Zo werd inzichtelijk welke vragen de klant heeft en op welke manier Parkeren Delft deze vragen het beste kan beantwoorden.

Leuk voor Parkeren Delft

Eric Bavelaar, directeur Parkeren Delft: “Een ontmoeting met je eigen klant, wie wil dat nou niet? De Lunch & Learn heeft ons geholpen om helder te krijgen hoe we onze klanten het beste kunnen bereiken. De uitkomsten gebruiken we om richting te geven aan onze communicatie, waaronder de structuur en indeling van onze website.

Eric Bavelaar_Parkeren Delft-9-6

Leuk voor Dot·

Nannette Verschoor: “Met zoveel verschillende doelgroepen zie je soms door de bomen het bos niet meer. Als je dan ziet dat met het uitwerken van een klantreis er ineens heel veel kwartjes vallen, kun je daar alleen maar blij van worden.

Andere klantverhalen

DOT Verbindt, klantsessie politiek Delft, Alyssa van Heyst Photography 2023 / www.alyssavanheyst.nl

Kennissessie politiek & ondernemers

Welke behoeften hebben ondernemers? Wat hebben ze nodig en hoe kunnen politici daarop inspelen? Door met elkaar in gesprek te gaan kom je erachter wat bij de andere speelt en wat je voor elkaar kunt betekenen.

Goedvindbare teksten voor CBBS

Goedvindbare teksten voor CBBS

CBBS draagt de basis voor de content aan (zij zijn tenslotte de experts!), wij maken er pakkende en goedvindbare teksten van.

Delftse bedrijven netwerken tijdens de Starters Meetup

Starters Meetup

Bij het verschijnen van het eerste nummer van Delft.business verscheen ook de Delftse netwerkkaart, waarop alle Delfts netwerken letterlijk in kaart zijn gebracht.