E-magazine voor Perspectief op Werk

De vraag

We willen ons twee-jarig project Perspectief op Werk afronden. Kunnen jullie ons daarbij helpen?”, was de vraag van Remco Herfst, manager regionale samenwerking Arbeidsmarktregio Haaglanden, en Jörg Bauer, projectleider Perspectief op Werk. Zij wilden ‘iets’ dat zichtbaar zou maken wat er de afgelopen twee jaar is gedaan, maar datgene moest ook vooral een blik naar de toekomst vormen: wat is gedaan, wat is geleerd en wat kan worden doorgepakt.

Ons antwoord

Na een kennismaking, goede kop koffie en korte brainstorm, kwamen we erachter dat er al heel veel mooie content was gemaakt in de afgelopen twee jaar. Daar konden we wel wat mee. Omdat de content bestond uit video’s, tekst, foto’s en podcasts leek het ons goed een e-magazine te maken en het bestaande aan te vullen met inhoudelijke verhalen die nog ontbraken.

Het mooie van een e-magazine is, is dat je de content ook los kan delen via de verschillende online kanalen die al worden gebruikt, maar ook de communicatiekanalen van de partners kunnen simpel worden ingezet. Een bijkomend voordeel is, dat de inhoud lang houdbaar is en op verschillende manieren kan worden gedeeld en ingezet.

Leuk voor Perspectief op Werk

Remco Herfst: “Er ligt nu een waardevol document dat laat zien wat we in twee jaar hebben bereikt en dat er een mooie basis is voor het vervolg. We hebben dit echt samen ontwikkeld. Dot· heeft ons geholpen onze vraag te vertalen in een passend antwoord en daar zijn we heel blij mee.”

perspectief op werk opname

Leuk voor Dot·

Sabine van Meeteren: “Een betrokken opdrachtgever is ontzettend waardevol. Zo kwamen we samen tot een goed resultaat. De kers op de taart was de toevoeging van een rondetafelgesprek aan het einde van het traject, waar betrokken partners de toekomst van Perspectief op Werk bespraken. Wij maakten het script, zochten een passende locatie en fungeerden als gespreksleider. Op die manier konden we echt laten zien wat we allemaal in huis hebben.”

Andere klantverhalen

Netwerk uitbreiden voor Van der Valk

Netwerk bouwen voor Van der Valk 

Rob en Magchelina van der Valk besluiten in 2020 om een nieuw Van der Valk hotel te openen onder de rook van Delft: het Van der Valk A4 Delft hotel.

Goedvindbare teksten voor CBBS

Goedvindbare teksten voor CBBS

CBBS draagt de basis voor de content aan (zij zijn tenslotte de experts!), wij maken er pakkende en goedvindbare teksten van.

DOT Verbindt, klantsessie politiek Delft, Alyssa van Heyst Photography 2023 / www.alyssavanheyst.nl

Kennissessie politiek & ondernemers

Welke behoeften hebben ondernemers? Wat hebben ze nodig en hoe kunnen politici daarop inspelen? Door met elkaar in gesprek te gaan kom je erachter wat bij de andere speelt en wat je voor elkaar kunt betekenen.