De vraag

Na de succesvolle introductie van een businessmagazine in Delft raakten we in gesprek met de Rijswijkse belangenvereniging BBR en met de gemeente Rijswijk over de mogelijkheid om ook in Rijswijk een ondernemersmagazine te introduceren. Waarom? Omdat Rijswijk een heel divers ondernemerslandschap kent waar niet iedereen weet van heeft.

Ons antwoord

Sinds december 2017 verschijnt er twee keer per jaar ook in Rijswijk een ondernemersmagazine. Deze Rijswijkse editie is aan die van Delft gekoppeld, wat een extra dikke editie oplevert die bovendien in een groter gebied verspreid wordt. Zo zorgen we er ook voor dat de ondernemers in de verschillende gebieden over en weer geïnformeerd en geïnspireerd worden. Waar nodig zorgen we voor de juiste match tussen Rijswijkse en Delftse ondernemers.

Leuk voor Rijswijk

Remco Zijlstra, secretaris BBR: “Via Rijswijk.business bereiken we nu alle Rijswijkse ondernemers. Zo kunnen we heel goed laten zien wat we doen en waarom we hier zijn; voor ons een waardevolle toevoeging.

Lancering Mercedez Rijswijk.business

Leuk voor Dot•

Sabine van Meeteren: “Ik woon in Rijswijk en onderneem in Delft. Dat is een mooie combinatie van dan krijgen je van beide werelden iets mee. Op die manier is het makkelijk om de juiste mensen met elkaar in contact te brengen en dat levert mooie verhalen en samenwerkingen op.

Andere klantverhalen

Website voor GDS Keramiek

Website voor GDS Keramiek

GDS Keramiek vroeg ons: kunnen jullie ons helpen met een nieuwe website die aansluit op de uitstraling van onze nieuwe showroom?

perspectief op werk e-magazine

E-magazine voor Perspectief op Werk

Ze wilden ‘iets’ dat zichtbaar zou maken wat er de afgelopen twee jaar is gedaan, maar datgene moest ook vooral een blik naar de toekomst vormen.

positionering economische zaken rijswijk

Positionering Team Economische Zaken Rijswijk

De afdeling Economische Zaken is een klein team dat veel werk verzet voor ondernemend Rijswijk. Het is alleen niet goed zichtbaar wat ze doen.