Rijswijk.business magazine

De vraag

Na de succesvolle introductie van een businessmagazine in Delft raakten we in gesprek met de Rijswijkse belangenvereniging BBR en met de gemeente Rijswijk over de mogelijkheid om ook in Rijswijk een ondernemersmagazine te introduceren. Waarom? Omdat Rijswijk een heel divers ondernemerslandschap kent waar niet iedereen weet van heeft.

Ons antwoord

Sinds december 2017 verschijnt er twee keer per jaar ook in Rijswijk een ondernemersmagazine. Deze Rijswijkse editie is aan die van Delft gekoppeld, wat een extra dikke editie oplevert die bovendien in een groter gebied verspreid wordt. Zo zorgen we er ook voor dat de ondernemers in de verschillende gebieden over en weer geïnformeerd en geïnspireerd worden. Waar nodig zorgen we voor de juiste match tussen Rijswijkse en Delftse ondernemers.

Leuk voor Rijswijk

Remco Zijlstra, secretaris BBR: “Via Rijswijk.business bereiken we nu alle Rijswijkse ondernemers. Zo kunnen we heel goed laten zien wat we doen en waarom we hier zijn; voor ons een waardevolle toevoeging.

Lancering Mercedez Rijswijk.business

Leuk voor Dot•

Sabine van Meeteren: “Ik woon in Rijswijk en onderneem in Delft. Dat is een mooie combinatie van dan krijgen je van beide werelden iets mee. Op die manier is het makkelijk om de juiste mensen met elkaar in contact te brengen en dat levert mooie verhalen en samenwerkingen op.

Andere klantverhalen

Ondernemersplatform Delft.business

Ondernemersplatform Delft.business

We initieerden het ondernemersplatform Delft.business, met als pijlers verbinden, kennis delen en inspireren.

DOT Verbindt, klantsessie politiek Delft, Alyssa van Heyst Photography 2023 / www.alyssavanheyst.nl

Kennissessie politiek & ondernemers

Welke behoeften hebben ondernemers? Wat hebben ze nodig en hoe kunnen politici daarop inspelen? Door met elkaar in gesprek te gaan kom je erachter wat bij de andere speelt en wat je voor elkaar kunt betekenen.

Netwerk uitbreiden voor Van der Valk

Netwerk bouwen voor Van der Valk 

Rob en Magchelina van der Valk openden in 2020 het gloednieuwe Van der Valk Hotel Delft A4. Een nieuwe start waarbij aansluiting wordt gezocht bij ondernemers, onderwijs, overheid en de juiste mensen om hun business te laten draaien.