Kennissessie politiek en ondernemers

De gemeenteraadsverkiezingen van 2026 lijken nog heel ver weg. Maar om ervoor te zorgen dat tijdens die verkiezingen in elk partijprogramma minimaal één alinea over economie en ondernemen wordt opgenomen, is vroegtijdige actie belangrijk.  

Dit kunnen we realiseren door ervoor te zorgen dat politici en ondernemers elkaar ontmoeten, belangen uitwisselen en elkaar beter leren kennen. Als verbinder in de stad en regio brachten wij hen daarom op dinsdag 7 maart, in de hal bij ons op kantoor, samen tijdens een kennissessie! 

De klantreis van een ondernemer 

Deze kennissessie was het vervolg op het Politiek Ondernemersdebat in maart 2022, dat wij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen samen met andere partijen uit de stad organiseerden. Doel van de sessie was het in kaart brengen van de politieke klantreis van een ondernemer. Zo’n klantreis bestaat uit vijf fases. Elke fase zou tijdens de bijeenkomst door een groep, bestaande uit zowel ondernemers als politici, doorlopen worden. 

Relevante vragen! 

Het liep anders. Tijdens de break-outsessies bleken heel andere vragen relevant. Hoe werkt het ambtelijk apparaat? Zijn kortere lijnen en persoonlijk contact mogelijk binnen de gemeente? Hoe krijgen we inzicht in elkaars belangen? Hoe krijg je als ondernemer invloed op het beleid van de gemeente? En hoe gaan we een partnership aan? Daar gingen de groepen tijdens de plenaire terugkoppeling op in. 

De uitkomst? 

Het was even schakelen, maar dat was niet erg, concludeert ook onze sessieleider Demi Wiegman. “Het belangrijkste doel van vandaag was deze partijen op laagdrempelige wijze met elkaar in contact te brengen. Op die manier kom je erachter wat er bij de ander speelt en wat je voor elkaar kunt betekenen. We gaan dit zeker vaker doen, het liefst samen met het Ondernemersfonds, VNO-NCW, MKB Delft, Delft Verbindt en TOPDelft. De eerste lijntjes zijn gelegd. Wordt vervolgd.”